PAPER SIZE

1枚の紙から取れるページ数

 • 判型

 • 寸法
  (縦mm×横mm)

 • 印刷用紙サイズ

 • 紙の目

 • 1枚から
  取れるページ

 • よく使われる
  本の種類

 • A4判

 • 210×297

 • A判、菊判

 • 横目

 • 16

 • 月刊誌

 • A5判

 • 148×210

 • A判、菊判

 • 縦目

 • 32

 • 教科書

 • A6判

 • 105×148

 • A判、菊判

 • 横目

 • 64

 • 文庫本

 • B5判

 • 182×257

 • B判、四六判

 • 縦目

 • 32

 • 週刊誌

 • B6判

 • 128×182

 • B判、四六判

 • 横目

 • 64

 • 単行本

 • B7判

 • 91×128

 • B判、四六判

 • 縦目

 • 128

 • 手帖

 • 四六判※

 • 127×188

 • 四六判

 • 横目

 • 64

 • 単行本

 • 菊判※

 • 152×218

 • 菊判

 • 縦目

 • 32

 • 単行本

 • AB判

 • 210×257

 • AB判

 • 縦目

 • 32

 • 婦人誌

 • 新書判

 • 103×182

 • B判

 • 横目

 • 80

 • 新書本

※四六判、菊判はサイズが2種あるので注意用紙サイズ(単位/mm)

 • 番号

 • A列

 • B列

 • 0

 • 1,189×841

 • 1,456×1,030

 • 1

 • 841×594

 • 1,030×728

 • 2

 • 594×420

 • 728×515

 • 3

 • 420×297

 • 515×364

 • 4

 • 297×210

 • 364×257

 • 5

 • 210×148

 • 257×182

 • 6

 • 148×105

 • 182×128

 • 7

 • 105×74

 • 128×91

 • 8

 • 74×52

 • 91×64

 • 9

 • 52×37

 • 64×45

 • 10

 • 37×26

 • 45×32

 • 11

 • 26×18

 • 32×22

 • 12

 • 18×13

 • 22×16 • 用紙の種類

 • 寸法(mm)

 • 1号カード

 • 109×160

 • 2号カード

 • 103×154

 • ポストカード

 • 148×100

 • 名刺一般

 • 55×91

 • 女性用名刺

 • 49×85

 • 12×18インチ

 • 305×457

封筒サイズ(単位/mm)

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 長4

 • 90×205

 • 長3

 • 120×235

 • 角8

 • 119×197

 • 角7

 • 142×205

 • 角6

 • 162×229

 • 角5

 • 190×240

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 角4

 • 197×267

 • 角3

 • 216×277

 • 角2

 • 240×332

 • 角1

 • 270×382

 • 角0

 • 287×382

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 洋0

 • 120×235

 • 洋2

 • 114×162

 • 洋3

 • 120×176

 • 洋4

 • 105×235

 • 洋5

 • 95×217

 • 洋6

 • 98×190紙の仕上がり寸法

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • A判

 • A倍判

 • 880×1,250

 • A 0

 • 841×1,189

 • A 1

 • 594×841

 • 1取

 • A 2

 • 420×594

 • 2取

 • A 3

 • 297×420

 • 4取

 • A 4

 • 210×297

 • 8取

 • A 5

 • 148×210

 • 16取

 • A 6

 • 105×148

 • 32取

 • A 7

 • 74×105

 • 64取

 • A 8

 • 52×74

 • 128取

 • A 9

 • 37×52

 • 256取

 • A 10

 • 26×37

 • 512取

 • A 11

 • 18×26

 • 1,024取

 • A 12

 • 13×18

 • 2,048取

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • B判

 • B倍判

 • 1,085×1,530

 • B 0

 • 1,030×1,456

 • B 1

 • 728×1,030

 • 1取

 • B 2

 • 515×728

 • 2取

 • B 3

 • 364×515

 • 4取

 • B 4

 • 257×364

 • 8取

 • B 5

 • 182×257

 • 16取

 • B 6

 • 128×182

 • 32取

 • B 7

 • 91×128

 • 64取

 • B 8

 • 64×91

 • 128取

 • B 9

 • 45×64

 • 256取

 • B 10

 • 32×45

 • 512取

 • B 11

 • 22×32

 • 1,024取

 • B 12

 • 16×22

 • 2,048取 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 新書判

 • 103×182 B判 40取

 • 四六判

 • 127×188 四六判 32取

 • 四六倍判

 • 188×254 四六判 16取

 • 菊判

 • 263×218 菊判 16取

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 菊倍判

 • 218×304 菊判 8取

 • レター

 • 215×280 菊判 8取

 • リーガル

 • 215.9×355.6    

 • タブロイド

 • 273×406    紙の規格寸法

板紙の規格寸法

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 面積(㎡)

 • A列本判

 • 625×880

 • 0.55

 • B列本判

 • 765×1,085

 • 0.83

 • 四六判

 • 788×1,091

 • 0.86

 • 菊判

 • 636×939

 • 0.597

 • ハトロン判

 • 900×1,200

 • 1.08

 • AB判

 • 880×1,085

 • 0.955

 • 種類

 • 寸法(mm)

 • 面積(㎡)

 • L判

 • 800×1,100

 • 0.880

 • K判

 • 640×940

 • 0.601

 • M判

 • 730×1,000

 • 0.730

 • F判

 • 650×780

 • 0.507

 • S判

 • 730×820

 • 0.598